STRONA GŁÓWNA   WSTĘP   TYPOLOGIA   WYTWÓRNIE   PUBLIKACJE   KONTAKT

VARIA

Do efektów wieloletniej pracy nad problemem pieców kaflowych zaliczyć można powstanie Towarzystwa Miłośników Pieców Kaflowych z siedzibą w Braniewie. Jego zadaniem jest gromadzenie nie tylko dokumentacji dotyczącej pieców, ale także samych pieców, kafli i innych zabytkowych urządzeń grzewczych. Docelowym zamiarem towarzystwa jest utworzenie w przyszłości stałej ekspozycji przedstawiającej piece kaflowe z dawnych Prus Wschodnich i Zachodnich oraz Pomorza. Idea utworzenia ekspozycji została podjęta przez władze miejskie w Braniewie, które przekazały na cel wystawienniczy budynek dawnej kuźni z XIX wieku.


Poza dotychczasowymi opracowaniami, które ukazały się drukiem, do tej pory zebrany został bogaty materiał dokumentacyjny dotyczący zinwentaryzowanych, zabytkowych pieców. Daje to podstawę do tworzenia ewidencji komputerowej pieców kaflowych i innych urządzeń grzewczych na terenie dawnych Prus Wschodnich i Zachodnich i Pomorza.


Ewidencja obejmuje nie tylko zarejestrowane piece, ale także wszelkie istotne materiały archiwalne dotyczącego tego tematu. Rejestr zawiera także wzorniki, katalogi i inne wydawnictwa, pozyskiwane drogą zakupu oraz dzięki kontaktom z osobami lub instytucjami w Niemczech, zajmującymi się kulturą materialną dawnych Prus Wschodnich, Zachodnich i Pomorza.


Cenne dla nas dokumenty pozyskujemy również poprzez kontakty z osobami w Polsce, zajmującymi się współcześnie produkcją kafli, pieców i kominków. Podczas inwentaryzacji gromadzony jest także materiał kaflarski, który daje wyobrażenie o wzornictwie, technice wykonania, a przede wszystkim o pochodzeniu kafli. Świadczą o tym zachowane sygnatury, czyli znaki fabryczne w postaci wycisku w masie na wewnętrznych stronach kafli.


Materiał zebrano w ramach stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach: 2002, 2005 i 2008 oraz stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2009 roku.STRONA GŁÓWNA   WSTĘP   TYPOLOGIA   WYTWÓRNIE   PUBLIKACJE   KONTAKT