STRONA GŁÓWNA   WSTĘP   WYTWÓRNIE   VARIA   PUBLIKACJE   KONTAKT

TYPOLOGIA

Przegląd XIX i XX wiecznych pieców kaflowych ułatwi stworzona przez nas typologia, czyli wyróżnienie w obrębie zebranego materiału inwentaryzacyjnego różnych typów pieców, pogrupowanych i podzielonych według ustalonych kryteriów (np. kolor polewy, zespół zastosowanych motywów zdobniczych nadających styl wykonania, kopiowanie pieców z wcześniejszych epok i wytwórczość ludowa). Stworzenie przejrzystej typologii utrudnia fakt, że piece z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku charakteryzuje ogromne bogactwo i różnorodność form i dekoracji, niespotykane w poprzednich wiekach.

1. Piece zbudowane z białych kafli, zwane także piecami berlińskimi (bogato zdobione charakterystyczne zwłaszcza dla wnętrz rezydencjonalnych).


2. Piece z kafli barwnych, w których zdobnictwo nawiązuje do wszystkich obowiązujących stylów: historyzmu, secesji i Art déco.
3. Piece z białych kafli i dużych elementów kaflowych wyznaczających podziały pieca (polichromowanych, złoconych lub pozostawionych w biskwicie) z dekoracyjnym wypełnieniem lica skrzyni górnej.


4. Repliki pieców z wcześniejszych epok (kopie wzorowane na istniejących piecach renesansowych, barokowych, klasycystycznych).


5. Piece ludowe (z zastosowaniem innego wzornictwa ludowego w różnych regionach).Wszystkie piece do lat 20. XX wieku tworzyły niezwykłą mozaikę, dopiero po pierwszej wojnie światowej, kształt i dekoracje pieców stopniowo uległy uproszczeniu .Materiał zebrano w ramach stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach: 2002, 2005 i 2008 oraz stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2009 roku.STRONA GŁÓWNA   WSTĘP   WYTWÓRNIE   VARIA   PUBLIKACJE   KONTAKT