STRONA GŁÓWNA   WSTĘP   TYPOLOGIA   WYTWÓRNIE   VARIA   KONTAKT

PUBLIKACJE

Zagadnienia dotyczące sztuki zduńskiej i historii pieców kaflowych do końca XVIII wieku doczekały się sporej ilości publikacji, natomiast dzieje pieców z XIX i XX wieku, to temat dziś podejmowany niezbyt często. Dotyczy to nie tylko omawianego terenu, ale także pozostałych regionów Polski. Dokonane przez nas publikacje opierają się więc głównie na własnym materiale dokumentacyjnym.

Oprócz rejestracji pieców od lat staramy się upowszechniać wiedzę na ten temat, poprzez udział w konferencjach naukowych, audycjach radiowych, organizowanie i współorganizowanie wystaw muzealnych, ale przede wszystkim poprzez publikacje dotyczące pieców kaflowych w pismach popularnych, popularno naukowych i naukowych. Współpracujemy na stałe z jedynym w Polsce niezależnym pismem branży kominkowej - kwartalnikiem "Świat Kominków".


J. Semków, W. Wojnowska, cykl artykułów na temat pieców kaflowych: z Fromborka, Braniewa i okolic, Dziennik Bałtycki, 20.10.2000, 27.10.2000, 03.11.2000.

J. Semków, W. Wojnowska, "Dzieła sztuki zachowane w wiejskich chatach", Dziennik Bałtycki, 13.04.2001, s. 6.J. Semków, W. Wojnowska, "Sztuka zduńska w północnej Warmii", Cenne, bezcenne, utracone, 2000, nr 1, s. 4-9, okładka s. 1-2.

J. Semków, W. Wojnowska, "Piece kaflowe północnej Warmii z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku", Ciepło, 2001, nr 4, s. 67.

J. Semków, W. Wojnowska, "Zabytki, które jeszcze grzeją", Spotkania z zabytkami, 2002, nr 2, s. 31-32, okładka s. 4.

J. Semków, W. Wojnowska, "Piece w pałacach", Spotkania z zabytkami, 2002, nr 8, s. 27-30.

J. Semków, W. Wojnowska, "Fabryka pieców Waltera Wendla", Dziennik Elbląski, 8.12.2002, s. 7.

J. Semków, W. Wojnowska, "Pozostałości sztuki zduńskiej w regionie braniewskim", [w:] Folia Fromborcensia III, 2000, s. 95-113.J. Semków, W. Wojnowska, "Historie z pieca rodem", Świat Kominków, 2004, nr 1, s.12-15.

J. Semków, W. Wojnowska, "Co to jest piec?", Świat kominków, 2005, nr 2.

J. Semków, W. Wojnowska, "Fabryki pieców w XIX i XX w. w północnej Polsce", Świat kominków, 2005, nr 1, s. 22-25.

J., Semków, W. Wojnowska, "Plastyka ceramiczna jakiej nie było", Świat kominków, 2005, nr 1, s. 26-28.

W. Wojnowska, "Żelazny kanclerz - pałac w Warcinie i ...piece", Świat kominków, 2005, nr 2, s. 14-17.

J. Semków, W. Wojnowska, "Jak ogrzewała się wieś", Świat kominków, 2005, nr 2, s. 20-24.

St. Kuprjaniuk, J. Semków, W. Wojnowska, "Piece Waltera Wendla", Spotkania z zabytkami, 2006, nr 10, s. 42, okładka s. 4.

W. Wojnowska, "Gorący temat, czyli jak zdobyć piec kaflowy? cz. I", Świat kominków, 2006, nr 1, s. 22-24.

W. Wojnowska, "Gorący temat, czyli jak zdobyć piec kaflowy? cz. II", Świat Kominków, 2006, nr 2, s. 16-17.

W. Wojnowska, "Kominek w Waplewie i ogień polskości", Świat kominków, 2006, nr 4, s. 12-14.J. Semków, W. Wojnowska, "Materiał pokonferencyjny: Piece kaflowe z XIX i XX w. z terenu dawnych Prus i Pomorza", [w:] Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy-podobieństwa-różnice, Białystok 2007, s. 193-205.

J. Semków, "Kominki we Fromborku", Świat kominków, 2007, nr 2, s. 14-16.

W. Wojnowska, "Nasza zima zła", Świat kominków, 2007, nr 4, s. 18.

J. Semków, "Historia jednego pieca", Świat kominków, 2007, nr 4, s. 20-22.

J. Semków, W. Wojnowska, "Fabryka pieców Waltera Wendla", Świat kominków, 2008, nr 4(18), s. 12-15.

J. Semków, "Z ogniem w tle. Piece i kominki w rysunkach Daniela Chodowieckiego", Świat kominków, 2008, nr 1(15), s. 12-14.J. Semków, "Pochwała niemieckich pieców w pisarstwie Marka Twaina", Świat kominków, 2008, nr 2 (16), s.70-72.

J. Semków, "Kominki zza oceanu", Świat kominków, 2008, nr 2 (16), s.74.

W. Wojnowska, "Piece i... wiatr od morza", Świat kominków, 2008, nr 3 (17), s. 6-11.

J. Semków, W. Wojnowska, "Piece kaflowe w zbiorach muzealnych", Spotkania z zabytkami, 2008, nr 8, s. 4.

J. Semków, W. Wojnowska, "Ratujmy stare piece", Spotkania z zabytkami, 2008, nr 9, s. 28-30.J. Semków, W. Wojnowska, "Przyjaciele naszych długich zim, folder wystawy w Muzeum Mikołaja Kopernika", wydany przez Muzeum M. Kopernika i Towarzystwo Miłośników Pieców Kaflowych, Frombork 2008.

W. Wojnowska, "W poszukiwaniu stylu narodowego", Świat kominków, 2009, nr 1(19), s. 6-12.

J. Semków, W. Wojnowska, "O potrzebie istnienia muzeum pieców kaflowych", Świat kominków, 2009, nr 2(20), s. 68-72.

J. Semków, "Śladami Kopernika", Świat kominków, 2009, nr 4(22), s. 8-13.STRONA GŁÓWNA   WSTĘP   TYPOLOGIA   WYTWÓRNIE   VARIA   KONTAKT