STRONA GŁÓWNA   WSTĘP   TYPOLOGIA   WYTWÓRNIE   VARIA   PUBLIKACJE  

Weronika Wojnowska i Jagoda Semków

Weronika Wojnowska absolwentka archeologii ze specjalnością konserwacja zabytków archeologicznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku od 1984 roku. Kustosz, prowadzi Dział Rzemiosła Artystycznego i Numizmatów. Zajmuje się kulturą materialną, rzemiosłem artystycznym i numizmatyką.

Jagoda Semków absolwentka ochrony dóbr kultury - konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku od 1984 roku. Kustosz, obecnie kierownik działu dokumentacji - prowadzi szeroko pojęty nadzór nad ruchem muzealiów, wydawaniem ocen i opinii konserwatorskich oraz przewodniczy Komisji dokonującej wyceny muzealiów.Weronika Wojnowska i Jagoda Semków prowadzą jedyną w Polsce formę dokumentowania urządzeń grzewczych w zakresie inwentaryzacji na terenie Warmii, Mazur i Pomorza. Swoimi badaniami obejmują także szeroko pojętą historię i problematykę XIX i XX-wiecznych fabryk i wytwórni kaflarskich. Autorki wystaw muzealnych, uczestniczki konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych na temat kafli i pieców kaflowych. Publikują wyniki badań w pismach popularnych i popularno-naukowych,. Są założycielkami Towarzystwa Miłośników Pieców Kaflowych im. Waltera Wendla w Braniewie, gromadzą dokumenty archiwalne, piece kaflowe, kafle i inne obiekty związane z dawną techniką grzewczą z myślą o utworzeniu w przyszłości muzeum pieców kaflowych jako oddzielnej placówki lub oddziału muzeum we Fromborku.

W latach 2002, 2005 i 2008 otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na badania naukowe w zakresie inwentaryzacji pieców kaflowych, zaś w 2009 roku uzyskały stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obie uhonorowane odznaczeniem: Zasłużony dla Kultury Polskiej. Weronika Wojnowska w 2007 roku, a Jagoda Semków w 2009 roku.

W 2006 roku otrzymały nagrodę Super Płomień, przyznawaną przez kwartalnik "Świat kominków" za szczególne zasługi w dziedzinie historii i popularyzacji sztuki zduńskiej, a w 2008 roku wyróżnienie, w dziedzinie Wydarzenie Roku 2008, za zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej "Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce", również przyznawane przez to pismo.


Kontakt: piecekaflowe@op.pl

Jagoda Semków: semo@poczta.fm

Weronika Wojnowska: branvero@poczta.fm

STRONA GŁÓWNA   WSTĘP   TYPOLOGIA   WYTWÓRNIE   VARIA   PUBLIKACJE  


Design: Krzysztof J 2010